izmirarabuluculardernegi@gmail.com
Hakkımızda

Özel hukuk uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yolu olan arabuluculuk kurumu Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde benimsenen bir yenilik olarak 2012  yılında yasalaşmış ve hukuk sistemimize dahil olmuştur. 

Arabuluculuk kurumu ve arabuluculuğun tanıtılması, uygulanmasının yaygınlaştırılması, arabulucuların mesleğe hazırlanması, meslekte  ilerlemesini sağlamak, meslekte yenilikleri takip etmek amacıyla yapılan eğitim-öğretim etkinlikleri düzenlemek gibi ortak amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelmiş  tamamı Adalet Bakanlığının Güncel Arabulucular Siciline kayıtlı bulunan kurucu üyeler  olarak 2014 yılının Şubat ayında dernekleşerek mesleki örgütlenmede ilk adımı atmış bulunuyoruz.

İzmir başta olmak üzere çevre illerdeki arabulucuların da mesleki örgütlenmesini hedef alan ve komisyon çalışmaları ile gerek mevzuatın geliştirilmesinde gerekse mesleki yeterlilik anlamında mesleğin icrası sırasında gerekli strateji, yöntem ve tekniklerin edinilmesine yönelik eğitimlerle mesleğin ülkemiz çapında geliştirilmesinde öncü olma gayreti içindeki derneğimizin resmi web sitesine hoşgeldiniz.

Bu site www.bannerlazim.com tarafından tasarlanmıştır.