izmirarabuluculardernegi@gmail.com
Arabuluculuk Hakkında
Toplumların barış ve esenliği insanlar arasındaki iletişimin kalitesine bağlıdır.

İletişimin koptuğu yerde yabancılaşmalar ve karışıklıklar, toplumsal huzursuzluklar ve düzensizlikler baş gösterir.

İster bir  işyerinde çalışanlar arasında, ister bir mahallede komşular arasında ya da isterse ticari işletmeler arasında  yaşanıyor olsun uyuşmazlıklar  taraflarda memnuniyetsizlik ve motivasyonsuzluğa yol açmaktadır.

Taraflar, eğitimli bir arabulucu eşliğinde kendilerini rahatça ifade etme imkanı bulurlar. Böylece iletişim eksikliğinden kaynaklanan yanlış anlaşılmaların da ortadan kaldırıldığı bir süreç yaşanır ve uyuşmazlık dostane bir şekilde çözüme kavuşur.

Taraflar bu yöntemi tercih etmede özgür oldukları gibi süreci tamamlayıp tamamlamama konusunda özgür bir irade sergilerler.

Taraflar uyuşmazlıklarının 3.kişilerce duyulmasını istemiyorlar ise arabulucu ile birlikte yapacakları müzakerelerin gizli kalmasını isteyebilirler.

Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden çözebilecekleri gibi mahkemenin yönlendirmesiyle de çözebilecekleri alternatif bir çözüm yöntemidir.

Rekabetin sertleştiği günümüzde bireylerarası iletişim kadar kurumların hem kendi hem de çevreleriyle gerçekleştirdiği iletişimler de çok büyük önem kazanmıştır. 

Uyuşmazlıkların arabuluculuk yolu ile çözümü;
her iki tarafa da kazandırdığı, 
problemlerin çözümsüzlükten yeniden bir iş ortaklığına çevrildiği, 
bilgi paylaşımı ile çatışmaların çözüldüğü, 
etkili kararların alınabildiği, 
alternatiflerin yaratıldığı,
kişilerin kendilerine olan güven ve saygıları ile toplumların barış ve esenliğini ve  insanlar arasındaki iletişimin kalitesini arttırdığı için

tüm Dünya’da yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.
Bu site www.bannerlazim.com tarafından tasarlanmıştır.