izmirarabuluculardernegi@gmail.com
Amaç ve Hedefler
Özel hukuk uyuşmazlıklarında dostane bir çözüm yolu olan arabuluculuk, 2012 yılında yasalaşmış ve hukuk sistemimize dahil olmuştur. 

İzmir Arabulucular Derneği; arabuluculuk kurumu ve arabuluculuğun tanıtılması, uygulanmasının yaygınlaştırılması, dernek etik değerlerinin oluşturulması, üyeler arasında fikir ve eylem birliği ile iletişim ve yardımlaşmanın sağlanması, arabuluculuk uygulamaları ve mevzuatına ilişkin araştırma ve çalışmaların yapılması, arabulucuların meslek içi eğitimlerinin sürdürülmesi, ulusal ve uluslararası arabuluculuk uygulamalarına destek olunması gibi ortak amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelmiş arabulucular tarafından 26 Şubat 2014 tarihinde kurulmuştur.

Arabuluculuk hakkında bilmek istediklerinize ve derneğimize ilişkin bilgilere, gerek bu siteden gerekse iletişim kısmında belirtilen iletişim araçlarından ulaşabilirsiniz.
Bu site www.bannerlazim.com tarafından tasarlanmıştır.