info@izarader.org.tr
Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluucluk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü Sempozyumu

Arabuluculuk sürecinde avukatın üstlendiği rol, tarafların arabuluculuk sürecinde kazanımları, iş ve Ticaret Hukuku uyuşmazlıklarında arabuluculuk ve Arabuluculukla ilgili başka ülke uygulamaları, konularında bilgi paylaşımının yapıldığı bu sempozyum Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği, TOBB, ve İzmir Barosu İşbirliğiyle ve İzmirdeki Arabuluculuk Derneklerinin desteği ile organize edilmiştir.


Dernek Başkanımız Şerife Özcan Tekeli'nin, yanı sıra Yüksel Okyay Evren ve Ayşe Çakıcı'nın  da konuşmacı olduğu sempozyumun sunuculuğunu Arda Akıncı yapmıştır. Sempozyuma  İzmirdeki arabuluculardan başka, Antalya, Manisa Uşak, Aydın, Ankara ve İstanbul'dan da çok sayıda arabulucu katılmıştır. 
Etkinlik Fotoğrafları

{TitleB} {TitleB} {TitleB} {TitleB}
Bu site www.bannerlazim.com tarafından tasarlanmıştır.