info@izarader.org.tr
İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk semineri

30.05.2016 tarihinde İzmir Barosu ile ortaklaşa düzenlediğimiz seminerde arabuluculuk sürecinde avukatın yükümlülükleri konusu detaylandırıldı. Başkan yardımcımız Aytül Arıkan moderatörlüğünde yürütülen seminerde, başkan yardımcımız Hülya Sapmaz iş hukukunda arabuluculuk ve arabuluculuk sürecinde avukatın yükümlülükleri konusunda bilgilendirme yapmıştır.


Seminerin diğer konuşmacıları DEÜ Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim Üyesi Prof Dr. Mustafa Alp “İş Kanunu Taslağını Değerlendirme” konusunda,  Av.Ender Kızılray İşverenler ve Sendikaların Arabuluculuğa yaklaşımı konusunda ve  Av. Ergun Sakızlı da Baroların İş Kanunu Taslağını nasıl değerlendirdiği konusunda bilgilendirmeler yapmıştır.
Etkinlik Fotoğrafları

{TitleB}
Bu site www.bannerlazim.com tarafından tasarlanmıştır.