info@izarader.org.tr
İzmirli "Arabulucular" dernek oldu

İzmirli hukukçular, dünyanın pek çok ülkesinde uzun yıllardır kullanılmasına rağmen Türk hukuk sistemine alternatif bir çözüm yolu olarak yeni giren ve yargı yükünün azaltılmasını amaçlayan "arabuluculuk" mesleğinin topluma tanıtılabilmesi ve daha verimli hizmet verebilmek için İzmir Arabulucular Derneği çatısı altında birleşti.

İzmir Arabulucular Derneği Kurucu Yönetim Kurulu adına bir değerlendirme yapan Dernek Başkanı Hilal Çalkın; İzmir’deki arabulucuların, çok yeni olan ve henüz bilinmeyen bu çözüm yöntemini, her kesime tanıtmak, başvuruyu yaygınlaştırmak, bu yol ile daha çok anlaşmazlığın daha kısa sürede ve tatmin edici biçimde çözülmesine katkı sağlamak amacıyla örgütlenme kararı aldıklarını bildirdi. Arabuluculuğun, özel hukuk alanındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için başvurulan ve dünyada dostane çözüm yolları içinde en yaygın olan uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğunu aktaran Çalkın, bu konuda eğitim almış tarafsız bir üçüncü kişinin, taraflar arasındaki iletişimi, müzakereyi kolaylaştırdığını ve tarafları, uyuşmazlık hakkında gönüllü bir karar vermeye teşvik ettiğini anlattı. Arabulucu Çalkın, toplumsal barışa katkı sağlamak için gönüllü olduklarını, bunun için mesleğin toplumca doğru algılanması gerektiğini ve bu konuda önemli bir misyon üstlendiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İzmirli arabulucular olarak işbirliği içinde çalışarak, mesleğin tanıtımı için yapılması gerekenler ve muhtemel çalışma alanlarını değerlendiriyoruz. İzmir’de faaliyet gösteren üniversite ve kurumlarla, meslek odalarıyla ortak çalışmalar yapılmasını, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunulmasını kararlaştırdık. Ayrıca bu konuda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı ile de işbirliği içindeyiz. Derneğimizin kuruluş çalışmaları sırasında arabulucu meslektaşlarımda gördüğüm inanç, coşku ve enerji, arabuluculuk mesleği ile kısa zamanda çok başarılı sonuçlara imza atılacağı yolundaki kişisel görüşümü perçinliyor. Arabulucu meslektaşlarım ve kurucu üyelerle birlikte, arabuluculuk yönteminin toplumsal barışa büyük oranda katkı getireceğine yürekten inanıyoruz."

İzmir Arabulucular Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu: Dernek Başkanı Hilal Çalkın,; Genel Sekreter Yasemin Tekin; Sayman Abdullah Öndeş; Başkan Yardımcıları Yüksel Okyay, Hayriye Değirmenci, Sever Köz ve Ayşe Dağcı.

ARABULUCULUK NEDİR?

ABD, İngiltere, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere birçok ülkede uzun yıllardır uygulanan arabuluculuk, Türk hukuk sistemine, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile dahil oldu. Arabuluculuk müessesi, ilk arabulucuları ile Kasım 2013 tarihinden itibaren faaliyete başladı. Arabulucu olabilmek için; Hukuk Fakültesi'nden en az beş yıl önce mezun olmuş olmak, öngörülen eğitim programını tamamlamak, yazılı ve uygulamalı sınavlardan geçmek ve arabulucular siciline kayıt olmak gerekiyor.

Kanuna göre, arabuluculuğa elverişli hukuki ihtilaflarda taraflar, mahkemeye gitmeden önce isterlerse arabulucuya giderek aralarındaki uyuşmazlığı çözme yolunu seçebiliyor. Devam etmekte olan bir davanın arabulucu yolu ile çözümü de mümkün.

Etkinlik Fotoğrafları

{TitleB}
Bu site www.bannerlazim.com tarafından tasarlanmıştır.